Моніторинг процесів старіння елементів і конструкцій АЕС в Україні необхідно посилити. А програму з управління старінням переглядати та координувати з іншими – ДНТЦ ЯРБ

21.10.2022
Фото: ХАЕС

 Про необхідність посилення моніторингу старіння елементів та конструкцій українських АЕС  повідомив начальник відділу довготермінової експлуатації ДНТЦ ЯРБ Олексій Шугайло в рамках навчального вебінару, що відбувся вчора, 20 жовтня. Про це повідомив Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки на сайті.

За словами експерта, одним із шляхів визначення ефективності впроваджених заходів, спрямованих на своєчасне виявлення та стримування в допустимих межах деградації елементів енергоблоків, і програм з управлення старінням є аналіз досвіду експлуатації і, зокрема, аналіз порушень у роботі АЕС.
Фахівці ДНТЦ ЯРБ детально ознайомилися з технічним звітом «Аналіз подій на АЕС, пов’язаних зі старінням», розробленим Європейською мережею зворотного зв’язку від досвіду експлуатації АЕС, а також із результатами аналізу порушень у роботі АЕС України. Порівнюючи національний та міжнародний досвід, експерти ДНТЦ ЯРБ сформували відповідні висновки.
«Використання досвіду експлуатації шляхом постійного аналізу подій, пов’язаних зі старінням, дає важливу інформацію для підвищення якості програм управління старінням й сприяє запобіганню виникнення аномальних подій», – переконаний Олексій Шугайло.
Серед іншого у висновках: значна кількість розглянутих подій обумовлена прихованими недоліками в проєкті елементу або при його виготовленні. Неідентифікований дефект проявляє себе з часом при експлуатації. «А це означає, що заходи з управління старінням необхідно впроваджувати ще на етапі проєктування», – зазначає фахівець ДНТЦ ЯРБ. «Старіння суттєво впливає на технічне обслуговування, моніторинг та контроль стану металу. У зв’язку з чим, програми технічного обслуговування та перевірок мають оцінюватись та, в разі необхідності, переглядатись», – додає він.
Разом із тим, є низка подій, пов’язана з невдалим вибором матеріалу для певного елемента, що з часом призводить до його відмови. «В даному випадку для уникнення вибору невідповідного матеріалу – необхідно проводити належний нагляд на всіх етапах: від проєктування до монтажу», – коментує експерт.
Узагальнюючи результати виконаного аналізу, фахівці ДНТЦ ЯРБ прийшли до висновку, що експлуатуючій організації варто удосконалювати моніторинг процесів старіння на постійній основі. Крім того, необхідно здійснювати оцінку ефективності й перегляд Програми з управління старінням, а також – налагодити її координацію з іншими експлуатаційними програмами. У разі потреби можуть також розроблятися додаткові програми з управління старінням.

АЕС