Колегія ДІЯРУ знов має зауваження до розслідувань експлуатаційних подій на АЕС

10.11.2023
Колегія Держатомрегулювання розглянула результати розслідування експлуатаційних подій на АЕС та розрахунку показників безпеки за 2022 рік та І півріччя 2023 року. Як повідомляє Регулятор, на засіданні Колегії Держатомрегулювання 9 листопада 2023 року було зазначено, що у 2022 році кількість експлуатаційних подій на атомних станціях України перевищила більш як вдвічі показники попередніх років та є максимальною за останні 10 років. Загалом кількість подій на українських АЕС, спричинених військовою агресією, перевищила кількість експлуатаційних подій, що відбулись через експлуатаційні чинники.
Події, спричинені військовою агресією рф, які відбулися у 2022 році та І півріччі 2023 року, були пов’язані: із захопленням ЗАЕС та пошкодженням електротехнічного обладнання та будівель; втратою лінії електропостачання на ЗАЕС через обстріли майданчика та прилеглої території, вибухів мін на ЗАЕС, встановлених окупаційними військами; втратою ліній електропостачання власних потреб АЕС, спричинену важкими перехідними процесами в об’єднаній енергомережі через обстріли рф критичної інфраструктури енергосистеми України.
Звісно, розслідування 15 експлуатаційних подій та дорозслідування 3 експлуатаційних подій, які відбулися на енергоблоках ЗАЕС у 2022 році та І півріччі 2023 року, не завершено через окупацію ЗАЕС та відсутність умов для об’єктивного визначення причин експлуатаційних подій, - інформує Держатомрегулювання. Відтак ДІЯРУ погодила рішення експлуатуючої організації НАЕК «Енергоатом» про продовження терміну розслідування зазначених подій до деокупації та створення безпечних умов на ЗАЕС та в місті Енергодар.
Завдяки міжнародній підтримці щодо посилення національної регуляторної бази та відповідних регуляторних можливостей Держатомрегулювання та ДНТЦ ЯРБ було розроблено новий нормативно-правовий акт – Положення про порядок розслідування та обліку експлуатаційних подій у роботі атомних станцій (НП 306.2.235-2021).
На думку Держатомрегулювання, впровадження та застосування НП 306.2.235-2021 позитивно відобразилося на якості та обґрунтованості інформації звітів з розслідування експлуатаційних подій. Цьому також сприяло проведення ДНТЦ ЯРБ циклу навчальних та роз’яснювальних семінарів для профільних фахівців НАЕК «Енергоатом» щодо застосування вимог НП 306.2.235-2021.
Читайте по темі:
За результатами розгляду звітів з розслідування експлуатаційних подій, які відбулися у 2022 році та І півріччі 2023 року, вимоги НП 306.2.235-2021 не завжди виконувались під час розробки звіту з розслідування, інформує ДІЯРУ. За його словами, зауваження, зокрема, стосувались повноти надання інформації: щодо класифікації за впливом на безпеку для елементу, що відмовив; щодо обґрунтування обраної категорії експлуатаційної події; в описі виникнення та розвитку експлуатаційної події; щодо знань та досвіду здобутих за результатами розслідування експлуатаційної події, а також виявлених загальногалузевих проблем.
Крім того, зауважує регулятор, у І півріччі 2022 року для жодної із експлуатаційних подій, розслідування яких було подовжено, не було дотримано вимог п. 16 глави 2 розділу V НП 306.2.235-2021 в частині погодження з Держатомрегулювання рішення з подовження строку розслідування.
Відтак Колегія Держатомрегулювання доручила НАЕК «Енергоатом» забезпечити з боку його керівництва належний контроль за коректністю класифікації подій та якістю розслідування експлуатаційних подій; вжити заходів зі своєчасного аналізу здобутих уроків від експлуатаційних подій викликаних військовою агресією рф та розробити і впровадити заходи направлені на пом’якшення перехідних процесів й підвищення стійкості обладнання енергоблоків під час нестабільної роботи енергомережі та втрати зовнішнього електропостачання. А також розробити та надати на розгляд Держатомрегулювання окрему процедуру розслідування експлуатаційних подій, що відбулися на ЗАЕС під час окупації та розслідування, яких не завершено. Крім того приписується вжити заходів з дотримання вимог НП 306.2.235-2021 під час класифікації експлуатаційних подій та впровадження коригувальних заходів. Про прийняті заходи, у термін до 30.12.2023, проінформувати Держатомрегулювання. Оператор АЕС також має виконати перегляд «Переліку коригуючих заходів, термін впровадження яких перевищує 2 роки з дати їх призначення, з остаточно визначеними датами виконання» та, у разі необхідності, доповнити перелік заходів та оновити терміни виконання з наданням відповідних обґрунтувань. Результати він має надати на розгляд Держатомрегулювання в термін до 15 січня 2024 року.
ДНТЦ ЯРБ має продовжити роботи з виконання аналізу експлуатаційних подій, які відбуваються на АЕС України та продовжити роботи з виконання розрахунку показників безпеки та надання рекомендацій з організації і проведення інспекційних перевірок енергоблоків АЕС України.
Крім того, згідно з рішенням Колегії, Департамент з питань безпеки ядерних установок Держатомрегулювання після скасування воєнного стану, у рамках проведення планових щорічних комплексних інспекційних перевірок АЕС України, на всіх АЕС має провести перевірки системи використання досвіду експлуатації (організацію розслідування експлуатаційних та малозначних подій, впровадження заходів з покращення якості розслідування, врахування вітчизняного та міжнародного досвіду, тощо).

Державним інспекціям з ядерної безпеки на АЕС рекомендовано посилити нагляд за дотриманням вимог НП 306.2.235-2021 у частині класифікації подій, відповідності попередніх повідомлень, розслідування та обліку експлуатаційних подій у роботі АЕС, виконання коригувальних заходів, призначених за результатами розслідування, та заходів з покращення якості розслідування. 

АЕС