Інститут проблем безпеки АЕС запланував два нових наукових дослідження на найближчі роки

29.07.2022

 Прикладні дослідження – розробка науково-технічних основ сучасних систем діагностики важливих параметрів енергоблоків АЕС – будуть вестися у 2023-2025 році. Мета роботи - розробка науково-технічних основ для систем діагностики нейтронно-фізичних, теплогідравлічних і вібраційних параметрів ТВЗ та внутрішньокорпусних пристроїв при впровадженні нових видів ядерного палива у понадпроєктний термін експлуатації енергоблоків. В результаті роботи, зокрема, планується апробувати та впровадити розроблені науковцями алгоритми у комплексну систему діагностики реакторів ВВЕР Йдеться, вочевидь, в першу чергу про енергоблоки №№1,2 РАЕС з реакторами ВВЕР-440, де ведеться розробка ТВЗ виробництва Westinghouse.

Інша робота, що стосується фундаментальних досліджень, актуальна для Зони відчуження. Це – прогнозування наслідків впливу природних пожеж на лісові екосистеми та ступеня їхнього відновлення на радіоактивно забруднених територіях України із використанням сучасних фізико-математичних і геоінформаційних методів. Мета роботи -
оцінка пірогенного впливу на рослинність та деревостани в різних типах умов, а також розробка рекоменацій щодо сприяння природному поновленню деревеної рослинності на згарищах у лісах Українського Полісся (у тому числі – у Зоні відчуження). Робота запланована на 2023-2027 роки.

Уран і паливо