Народні депутати з ПЕКівського комітету відредагували урядовий законопроєкт про корпоратизацію НАЕК

22.09.2022
Законопроєкт про корпоратизацію НАЕК "Енергоатом" знов потрапив у парламент. Документ зазнав  здебільшого косметичних змін. Так, залишилася невиписаною норма про створення комісії з перетворення "Енергоатом" з унітарного підприємства на акціонерне товариство. Керівні органи АТ "Енергоатом" загалом прибрані з документу. Соціальну інфраструктуру народні депутати на відміну від КМУ передають на баланс АТ "Енергоатом".
Народні депутати України на чолі із головою підкомітета ВРУ з питань ядерної енергетики та ядерної безпеки Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Остапом Шипайлом зареєстрували законопроєкт про акціонерне товариство НАЕК "Енергоатом". Документ зарєстровано під № 8067.
"Законопроєкт визначає процедуру утворення та функціонування АТ "НАЕК "Енергоатом" 100 % якого належать державі, та установлює порядок формування статутного капіталу Товариства, функціонування Товариства після створення, обмеження пов’язані із забезпеченням збереження корпоративних прав держави, майна атомних електростанцій, ядерних матеріалів і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, виключно за Товариством, задля забезпечення економічної безпеки та захисту інтересів держави", - йдеться в пояснювальній записці.
Нагадаємо, у серпні Кабінет Міністрів України вже вносив до ВРУ проєкт закону "Про особливості утворення акціонерного товариства "НАЕК "Енергоатом". Але Комітет з питань антикорупційної політики визначив законопроєкт таким, що не відповідає вимогам антикорупційного законодавства в окремих нормах.
Зокрема, Комітет висловив зауваження щодо відсутності у законопроєкті "прозорої конкурсної процедури та критеріїв призначення персонального складу правління Товариства, його голови та наглядової ради, що наділяє Кабінет Міністрів України широкими дискреційними повноваженнями". Вказана норма у новому законопроєкті не зазнала змін.
Крім того, зазначалося, що окремі норми призведуть до непоширення на топ-менеджмент АТ "НАЕК "Енергоатом" вимог Закону щодо запобігання конфлікту інтересів.
Комітет з питань антикорупційної політики погодився із зауваженням Головного науково-експертного управління, зокрема щодо "недостатнього обґрунтування визначення статусу акціонерного товариства як приватного, зважаючи на визнання вищим органом товариства загальних зборів, функції яких виконує Кабінет Міністрів України; належності державі 100% акцій у статутному капіталі; створення з метою задоволення певного публічного інтересу держави".
Антикорупційний комітет парламенту, посилаючись на Національне агентство з питань запобігання корупції, у своєму висновку до законопроєкту зазначив, що запропонована модель правового регулювання дії Закону на посадових осіб корпоратизованих державних підприємств в цілому є корупціогенною та потребує доопрацювання.
Як і в попередньому законопроєкті, що вносив КМУ, прописана процедура утворення акціонерного товариства передбачає:
  • прийняття засновником рішення про перетворення НАЕК "Енергоатом" у акціонерне товариство та утворення комісії з перетворення;
  • розроблення комісією з перетворення проєкту плану перетворення та подання його на затвердження засновнику;
  • проведення повної інвентаризації майна НАЕК "Енергоатом" (крім майна, що є частиною та/або перебуває на об’єктах, розташованих у районах проведення воєнних (бойових) дій або на тимчасово окупованій території або в оточенні (блокуванні) у зв’язку із збройною агресією рф проти України …
Водночас у новому законопроєкті додана норма: "Набуті державою в результаті утворення товариства акції товариства не підлягають приватизації".
Скореговано норму, що допускається використання даних інвентаризації, проведеної у строк, що не перевищує 12 місяців до дати прийняття засновником рішення про перетворення; (раніше було вказано просто "проведеної у поточному році").
Додано норму: "Якщо у зв’язку із збройною агресією Російської Федерації проти України не може бути проведена спеціальна оцінка певних видів майна товариства, що потребують такої оцінки (оцінка гемологічних матеріалів, оцінка дорогоцінних металів тощо), такі види майна оцінюються за залишковою вартістю згідно з даними бухгалтерського обліку НАЕК "Енергоатом" станом на останню звітну дату. Таке рішення приймається засновником одночасно з рішенням про затвердження акта оцінки майна НАЕК "Енергоатом" на підставі подання комісії з перетворення, що подається разом з проєктом акта оцінки майна НАЕК "Енергоатом".
Уточнено, що проведення аудиторської перевірки фінансової звітності не потрібно "за наявності аудиту річної фінансової звітності НАЕК "Енергоатом" за календарний рік, що передує року прийняття рішення про перетворення) та проведення екологічного аудиту НАЕК "Енергоатом". Нагадаємо, такий аудит проводився у 2021 році.
Розширено норму, що наявність незадоволених вимог, заявлених кредиторами НАЕК "Енергоатом",  не є підставою для відмови у внесенні до ЄДРПО запису щодо товариства. Додано окрім кредиторських вимог "виконавчих проваджень, податкових застав та інших обмежень та/або обтяжень щодо НАЕК "Енергоатом" та/або його майна".
Відредаговано п.7, який тепер виглядає так: "7. Під час утворення товариства повноваження органів управління НАЕК "Енергоатом" не припиняються та до комісії з перетворення товариства повноваження щодо управління справами НАЕК "Енергоатом" не передаються, крім тих, які необхідні для виконання цього Закону. Органи управління НАЕК "Енергоатом" представляють підприємство у відносинах з третіми особами, а голова виконавчого органу НАЕК "Енергоатом" (самостійно або шляхом уповноваження третіх осіб) виступає у суді від імені НАЕК "Енергоатом".
Крім того змінено п. 8 статті 1. Якщо раніше йшлося, що протягом 3 років з набуття чинності закону не допускалося відкриття справ про банкрутство, то тепер цей пункт виглядає так: "До державної реєстрації товариства та на строк шість місяців після неї, обмеження, встановлені Кодексом України з процедур банкрутства та іншими нормативно-правовими актами і пов’язані з обмеженням права органів управління НАЕК "Енергоатом" та товариства приймати рішення про його реорганізацію, передачу майна, визначеного цим Законом, до статутного капіталу товариства та реєстрацію за товариством речових прав на нерухоме майно, не застосовуються".
У статті 2 прибраний термін про право господарського відання майном та об'єктами, яке передається у статутний капітал. Натомість вказано, що "статутний капітал товариства утворюється (формується) за рахунок вартості майна, майнових прав та немайнових активів, що мають грошову оцінку (за наявності), НАЕК "Енергоатом", які передаються йому засновником у власність як внесок до статутного капіталу згідно із цим Законом. Передача товариству такого майна не є приватизацією". Крім того додано, що передається майно, яке знаходиться на балансі ДП "НАЕК "Енергоатом", включаючи майно соціальної інфраструктури (у попередній редакції соціальні об'єкти виключалися).
Прибрано, що оплату послуг оцінювача проводить "Енергоатом" на конкурентних засадах.
Повністю прибрана стаття 3 "Органи товариства".
Додані наступні доручення Кабінету Міністрів України:
"2) у шестимісячний строк з дати державної реєстрації товариства забезпечити проведення  конкурсного відбору та призначити повний склад наглядової ради товариства відповідно до статті 112 Закону України "Про управління об’єктами державної власності", більшість членів якої мають бути незалежними членами;
3) у чотиримісячний строк з дати призначення повного складу наглядової ради товариства, спільно з наглядовою радою товариства, забезпечити формування виконавчого органу товариства".
Ініціаторами законопроєкту є члени профільного парламентського комітету Остап  Шипайло, Андрій Герус, Сергій Нагорняк, Ганна Скороход, Олександр Горобець, Дмитро Припутень, Анатолій Костюх, Юрій Камельчук, Володимир Мороз, Вікторія Гриб, Євген Пивоваров, Максим Єфімов.
Законопроєкт було обговорено та проголосовано його внесення на засіданні комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, що відбувся у п'ятницю, 16 вересня. Цікаво, що представник НАЕК "Енергоатом" у обговоренні участь не брав.
 Читайте по темі

Кабмін вніс на розгляд парламенту законопроєкт про корпоратизацію 

Компанії