Чого не вистачає для виконання програми з підготовки до зняття з експлуатації ЧАЕС

15.02.2022
Належне виконання бюджетної програми «Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об'єкта «Укриття» та заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС» (КПКВК 2708120) в першу чергу потребує гармонізації та оновлення відповідного законодавства. Про це йдеться у звіті  про огляд витрат державного бюджету за згаданою програмою, який містить пропозиції стосовно оптимального варіанту підвищення ефективності використання бюджетних коштів і оптимізації структури витрат, спрямованих на зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта «Укриття» (ОУ) на екологічно безпечну систему. Звіт було підготовано міжвідомчою робочою групою під головуванням заступника міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Михайло Хорєва та оприлюднено на сайті Міндовкілля.
Автори звіту зазначають, що найбільш оптимальний варіант виконання програми № 2708120, який отримав назву «Гармонізована модель фінансування зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему», вимагає прийняття законопроєкту № 5602 від 3 червня 2021 року для внесення змін до Загальнодержавної програму зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему. Цей законопроєкт дозволить затвердити єдиний документ щодо визначення діяльності зі зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему і бюджетного фінансування цієї діяльності до 2031 року. Законопроєкт № 5602 досі так і не було розглянуто ВР.
У звіті наголошується, що основною проблемою реалізації програми № 2708120 наразі є застаріла нормативна база: «Загальнодержавна програма зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему не оновлювалася з 1 січня 2019 року, вона не містить результативних показників та прогнозованого обсягу фінансування заходів далі 2022 року. Програма потребує якнайшвидшого оновлення, а саме якомога найскорішого прийняття у Верховній Раді законопроєкту № 5602 що містить заходи та результативні до 2031 року».
Міжвідомча група констатує, що наразі основним орієнтиром потреби в коштах на виконання Загальнодержавної програми на відповідний рік слугує обсяг видатків, які передбачаються за програмою на три роки відповідно до бюджетної декларації, але вони не враховують реальну потребу у коштах, в тому числі для досягнення результатів у визначені терміни. «Відсутність гнучкого механізму внесення та швидкого узгодження актуальних даних для Загальнодержавної програми з року в рік затримує підписання паспорту програми, оскільки щорічно вносяться формальні зміни в Порядок використання коштів», - йдеться у звіті.
Що стосується відсутності результативних показників, то у документі зазначено: «Зокрема друге завдання (перетворення ОУ на екологічно безпечну систему) та четверте завдання (науково-технічна підтримка робіт) не мають відповідних результативних показників в паспортах, за якими можливо було б проаналізувати ефективність їх виконання».
З матеріалів звіту випливає, що у 2018-2020 роках видатки за програмою № 2708120 спрямовувалися переважно на виконання завдань i заходів, що носять поточний характер. На капітальні видатки було спрямовано лише близько 8% загального обсягу коштів. «Фактично за останні З роки в середньому понад 80% витрат програми йде не на створення нової чи покращення/демонтаж старої інфраструктури, а на підтримку діючої інфраструктури в поточному стані», - констатується у документі.
В ньому наголошується, що 2023 рік - це проєктно визначений граничний термін для безпечної експлуатації стабілізованих у 2004-2008 роках конструкцій об'єкта «Укриття». «Існує ризик, що ДСП ЧАЕС не встигне реалізувати демонтаж нестабільних конструкцій об'єкта «Укриття» у безпечні строки через процедурні затримки, недофінансування та довготривалість тендерних процедур», - уточнюють автори документу. (InfoAtom вже звертав увагу на цю проблему у матеріалі «Демонтаж конструкцій об’єкту «Укриття»: запитань більше ніж відповідей»)
Згідно зі звітом, у разі прийняття законопроєкту № 5602 відбудеться оновлення планових показників та прогнозних обсягів фінансування програми № 2708120 до 20З1 року включно. При цьому прогнозний обсяг фінансування коливатиметься в діапазоні від 2,7 млрд грн до 4,4 млрд грн щорічно. Найбільше зростання очікується за завданнями перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему та поводження з радіоактивними відходами і відпрацьованим паливом. За даними авторів звіту, якщо у 2022 році прогнозний обсяг фінансування заходів з перетворення ОУ складає близько 450 млн грн, то в 2023 році цей показник має сягнути 900 млн грн, у 2024 році – 1 млрд 500 млн грн, а у 2025 році - 2 млрд 200 млн грн. За завданням поводження з РАВ та ВЯП прогнозне фінансування на 2022 рік складає близько 1 млрд 100 млн грн, 2023 рік – 1 млрд 300 млн грн, 2024 рік – 1 млрд 500 млн, проте у 2025 році фінансування за цим завданням має зменшитись до 1 млрд 200 млн грн.
Автори звіту також пропонують чітко визначити структуру витрат та їхній розподіл між різними бюджетними програмами та розглянути збільшення обсягу фінансування за програмою № 2708120 у разі необхідності.
Міжвідомча робоча група також наголошує на тому, що Державне агентство з управління зоною відчуження спільно з ДСП «ЧАЕС» мають визначити пріоритетність видатків ЧАЕС на середньостроковий період, з урахуванням лімітів бюджетних видатків, визначених Бюджетною декларацією на 2022-2024 роки.
У звіті пропонується посилити роль ДСП «ЧАЕС», як експлуатуючої організації щодо дотримання cтpoків зняття з експлуатації блоків №1, №2 та №3, вжити заходів для отримання ліцензії на право здійснення господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми (СС2) та значними наслідками (ССЗ), що дає змогу отримати необхідний дозвіл та розпочати реалізацію проєктів зняття з експлуатації.

ДАЗВ також рекомендовано провести функціональний аналіз штатної чисельності персоналу ДСП «Чорнобильська АЕС», з метою визначення його оптимальної структури для виконання завдань, які стоять перед ЧАЕС 

Зняття з експлуатації