Кабмін оголосив відбір на посади незалежних членів наглядової ради «Енергоатома». Документи прийматимуться до 4 березня

05.02.2024

 Уряд затвердив вимоги до незалежних кандидатів на посади членів Наглядової ради «Енергоатому» та оголосив відбір. Передбачається, що наглядова рада буде сформована з 5 членів загалом, 3 з яких – незалежні члени та 2 – представники держави. Хто може брати участь у конкурсі на незалежного члена НР АТ «НАЕК «Енергоатом»?

Який досвід має бути у незалежного члена НР АТ «НАЕК «Енергоатом»

У оголошенні на сайті Міністерства економіки України йдеться, що кожен незалежний член наглядової ради акціонерного товариства «НАЕК «Енергоатом» повинен мати такий досвід, компетенції та професійні навички переважно у сфері атомної (ядерної) енергетики, які суттєво відрізняються від тих, що є у інших членів наглядової ради, створюючи таким чином різноманітну раду, яка узагальнено надає комплексні рекомендації для розвитку та зростання акціонерного товариства.
Нижче наведений досвід є бажаним для окремих кандидатів, але обов'язковим для наглядової ради в цілому.
Операційний та/або виконавчий досвід у компаніях, що діють у галузі ядерної (атомної) енергетики, енергетичному секторі, ядерної та радіаційної безпеки країн ОЕСР та/або України.
Продемонстрований досвід у розробці та впровадженні корпоративного управління в компаніях, що діють в галузі ядерної (атомної) енергетики. Практичне розуміння принципів та основ корпоративного управління, стійкого розвитку, екологічної, соціальної та управлінської сталості (ESG).
Досвід на керівних виконавчих посадах (С level) або у якості члена наглядової ради у міжнародних та/або українських компаніях, що діють у галузі ядерної (атомної) енергетики, з кількістю працівників понад 5000, зі сферою відповідальності за формування бізнес/фінансового плану компанії та бюджетування, а також залучення інвестицій до таких компаній та наглядом за інвестиційним аналізом.
Досвід на інших вищих управлінських посадах на розвинених ринках в країнах ОЕСР і/або Україні в компаніях з кількістю працівників понад 5000 з наглядом за технологічними функціями і підтвердженою здатністю сприяти найкращим практикам та сучасним інноваціям в галузі ядерної (атомної) енергетики.
Продемонстрований досвід управління трансформаційними процесами та комплексними організаційними проєктами у сферах виробництва електроенергії, ринку електричної енергії, безпечної та надійної експлуатації ядерних об'єктів, а також транспортування та зберігання радіоактивних матеріалів і витратного ядерного палива в країнах ОЕСР і/або Україні (трансформація бізнес-моделі, організаційна адаптація, злиття/придбання, управління кризами).
Експертиза у в напрямку фінансів та аудиту: формування бізнес/фінансового плану та бюджету компанії, залучення інвестицій, проведення інвестиційного аналізу, проведення зовнішнього аудиту, а також розвиток системи внутрішнього аудиту в міжнародних компаніях, що діють у сфері атомної (ядерної) енергетики в країнах ОЕСР та/або України.
Підтверджена здатність наглядати за комплексними програмами страхування та управління ризиками організацій, оцінювати та визначати ризики, які можуть завдати шкоди репутації, безпеці, зокрема ядерній та радіаційній безпеці, надійності чи фінансовому успіху організацій.
Здатність проводити переговори з повним спектром учасників вітчизняної та міжнародної енергетичної галузі. Досвід у сфері закупівель ядерного палива буде перевагою.
Крім того, принцип компетентності передбачає наявність у членів наглядової ради успішного досвіду роботи з урахуванням профілю діяльності товариства принаймні в одній з таких сфер:
забезпечення ядерної та радіаційної безпеки при експлуатації атомних електростанцій та підвищення ефективності роботи атомних електростанцій в умовах діючого ринку електроенергії;
стратегічне управління та розвиток бізнесу у сферах експлуатації ядерних установок та поводження з радіоактивними матеріалами, виробництва електроенергії та/або ринку електричної енергії;
управління комерційною діяльністю на ринку електричної енергії;
управління консалтинговою або науково-дослідницькою діяльністю у сферах атомної енергетики або розвитку та трансформації енергетичних ринків.

Які кваліфікаційні вимоги до кандидатів у незалежні члени НР АТ «НАЕК «Енергоатом»

Серед мінімальних вимог для кандидатів є:
наявність та бажання надати підтвердження вищої освіти в галузі управління та адміністрування, електричної інженерії, соціальних і поведінкових наук за спеціальністю «Економіка», професійних знань та навичок, зокрема у сфері атомної (ядерної) енергетики або ринку електричної енергії, або у сферах інших енергетичних галузей;
знання тенденцій та перспектив розвитку у сфері атомної енергетики або ринку електричної енергії, або у сфері інших енергетичних галузей, найкращих міжнародних підходів до впровадження принципів корпоративного управління ОЕСР;
добропорядність, неупередженість та бездоганна ділова репутація.
Крім того вказані необхідні компетенції. Кожен незалежний член наглядової ради акціонерного товариства «НАЕК «Енергоатом» повинен відповідати вимогам хоча б двом з вказаних напрямків. Водночас, всі незалежні члени наглядової ради в сукупності повинні відповідати наступним вимогам.
Бізнес-стратегія, операційний менеджмент та управління змінами в енергетичному секторі.
Досвід на виконавчих посадах (рівень C) в міжнародних і/або українських компаніях, що діють в ядерній (атомній) галузі енергетики, енергетичному секторі, ядерної та радіаційної безпеки країн ОЕСР та/або України із кількістю працівників більше 5000 протягом принаймні 5 років.
Успішний досвід управління складними стратегічними процесами та розвитку бізнес-моделей у сфері виробництва електроенергії, ринку електричної енергії, безпечної та надійної експлуатації ядерних установок, перевезення радіоактивних матеріалів, переробки та зберігання радіоактивних відходів.
Експертиза в розробці та реалізації довгострокової стратегії компанії на довгострокову перспективу в секторі електроенергетики, включаючи ядерну галузь та управління зобов'язаннями в ядерній сфері.
Досвід у керуванні трансформаційними процесами та складними проектами, які передбачають організаційні зміни, та знання загальних викликів ядерної та енергетичної галузі, пов'язаних із діяльністю компаній на рівні вищого керівництва, а також специфічними викликами ядерної галузі, такі як довгострокове управління атомними електростанціями (такі як подовження строку служби атомних електростанцій, їх виведення з експлуатації в кінці строку служби та утилізація радіоактивних відходів і витраченого ядерного палива).
Розуміння політики щодо атомної/зеленої енергії та аспектів щодо таксономії ЄС на ринку Європейського Союзу.
Досвід управління консалтинговою або науково-дослідницькою діяльністю у сфері атомної енергетики, або розвитку енергетичних ринків в енергетичних дослідницьких центрах чи в академічних закладах з визнаною репутацією.
Компетентність в галузі нових технологій і технологічна експертиза в галузі генерації ядерної електроенергії і/або зобов'язань в галузі ядерної енергетики (таких як управління витраченим паливом та радіоактивними відходами або ліквідація ядерних об'єктів).
Фінансове планування та інвестиції.
Глибокі знання у сфері фінансового обліку та фінансового аудиту.
Аналітичні навички та широкі знання в області інвестицій і транзакцій у сфері атомної (ядерної) енергетики.
Фінансовий та аудиторський досвід в енергетичній галузі, у тому числі досвід в інвестиційних проектах та реструктуризації боргів на рівні вищого керівництва (C level) або у якості члена/голови комітету наглядової ради.
Успішний досвід у фінансовому плануванні в енергетичній галузі, у галузі атомної енергетики.
Юридичне супроводження, ризики та комплаєнс.
Досвід у керуванні юридичними аспектами трансформаційних процесів та складними проектами організаційних і культурних змін; знання загальних викликів галузі, пов'язаних з діяльністю компаній, що діють у галузі атомної енергетики.
Досвід роботи з нормативно-правовою базою та контролюючими органами в енергетичній та/або ядерній сферах, зокрема і на міжнародному рівні;
Широкі знання у сфері управління ризиками та комплаєнсу і досвід на посаді вищого керівництва напрямків комплаєнсу/управління ризиками, включаючи ядерну безпеку, у визнаних компаніях сектору електроенергетики чи енергетики, або в академічній установі. Знання щодо правових рамок, що стосуються відповідальності в ядерній сфері, як на внутрішньому, так і на міжнародному рівні, є важливим активом.
Регуляція ЄС.
Досвід роботи в регульованих галузях, розуміння особливостей роботи європейських інституцій, зокрема в енергетичній або ядерній галузі. Додатково досвід у управлінні відносинами із зацікавленими сторонами, інвесторами та постачальниками енергетичного палива. Досвід у керівництві комерційною, юридичною чи регуляторною діяльністю на ринку електроенергії ЄС, включаючи ядерну (атомну) галузь енергетики.
Корпоративне управління.
Досвід роботи у складі наглядової ради в галузі енергетики, ядерної (атомної) енергетики.
Практичне розуміння принципів і засад корпоративного управління, стійкого розвитку, екологічної, соціальної та управлінської сталості (ESG) у галузі енергетики, ядерної (атомної) енергетики; досвід у розробці та впровадженні систем корпоративного управління.
Нагляд у якості члена ради за розвитком / організацією / проведенням конкурсного відбору керівництва компанії, а також проведення оцінок діяльності керівництва компанії у галузі енергетики.

Хто не може бути номінований на посаду незалежного члена НР АТ «НАЕК «Енергоатом»

Засновник, акціонер (учасник), керівник, член наглядової ради, співробітник чи представник особи, до якої уряд України застосовував особисті, спеціальні економічні чи інші обмежувальні заходи (санкції).
Якщо має непогашену судимість.
Якщо особа була визнана судовим рішенням винною в порушенні вимог статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства» або винною в порушенні українського корпоративного законодавства.
Громадянин або резидент держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, або особа (та пов’язані з нею особи), стосовно якої застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), зокрема, але не виключно, відповідно до Закону України «Про санкції».
Якщо кандидат посідає виборні посади та/або є посадовою особою органів державної влади та/або місцевого самоврядування.
Державний службовець чи представник держави.
Особа (близька особа), яка є або протягом останніх п’яти років була посадовою особою чи працівником державного підприємства «НАЕК «Енергоатом», або господарського товариства, яке є його правонаступником, або його дочірнього підприємства, філії, представництва та/або іншого відокремленого підрозділу.
Афілійована особа (в значенні, наданому цьому терміну в Законі України «Про акціонерні товариства») державного підприємства «НАЕК «Енергоатом».
Отримує або отримувала від державного підприємства «НАЕК «Енергоатом» будь-які доходи або мала протягом трьох років з ним господарські або цивільно-правові відносини.
Аудитор НАЕК «Енергоатом».
ФОП, яка протягом минулого року мала істотні ділові відносини з «Енергоатомом.
Процес конкурсного відбору стандартний:
Оголошення конкурсного відбору.
Отримання та оцінка поданих документів від кандидатів.
Співбесіди з потенційними кандидатами, що проводяться кадровим агентством.
Визначення та формування короткого списку кандидатів та подання короткого списку до Номінаційного комітету кадровим агентством.
Співбесіди з відібраними кандидатами, проведені Номінаційним комітетом.
Визначення переможців, що проводиться Номінаційним комітетом.

Компанії