ДНТЦ ЯРБ продовжує працювати над вимогами до майбутнього ліцензування ядерних установок у рамках проєкту Євратома

31.01.2024
Фото: GE Hitachi
Наприкінці 2023 року розпочалася розробка концепції нормативних вимог, що ґрунтуються на застосуванні ризик-інформованого підходу та оцінці експлуатаційних показників. Про це повідомляє ДНТЦ ЯРБ, підбиваючи підсумки своєї торішньої діяльності в рамках проєкту «HARMONIZE», який вивчає питання гармонізації ліцензування майбутніх ядерно-енергетичних технологій у Європі та реалізується в рамках Програми Євратома з досліджень та навчання на 2021-2025 роки (Horizon Euratom).
Наразі, за інформацією Центру, триває вивчення міжнародного досвіду та підходів регулюючих органів до визначення якісних та кількісних критеріїв та цільових показників безпеки з урахуванням результатів імовірнісного аналізу безпеки і оцінок ризику.
Крім того, в рамках підготовки документу «D1.5 – Оцінка цілей МАГАТЕ з безпеки в сучасних ядерних реакторах»  експерти ДНТЦ ЯРБ виконали оцінку застосування/реалізації цілей безпеки та інших вимог, встановлених документами МАГАТЕ, в інноваційних проєктах реакторних установок, включно з легководними малими модульними реакторами і реакторами 4-го покоління. За результатами роботи визначено аспекти нових реакторних технологій, які не охоплено існуючими документами МАГАТЕ, та розроблено пропозиції щодо вдосконалення вимог МАГАТЕ з метою зменшення залежності конкретних формулювань від технологічних особливостей ядерних установок та забезпечення застосовності до інноваційних реакторів.
У рамках робочого пакету № 4 планується розробити пропозиції щодо кодексів та стандартів, які сприятимуть впровадженню новітніх технологій у ядерну галузь за рахунок спрощення, прискорення та гармонізації їх ліцензування та кваліфікації/атестації.  

Результати проєкту будуть розповсюджені серед органів регулювання ядерної безпеки держав-членів ЄС, включно з Державною інспекцію ядерного регулювання України, як матеріали для розгляду під час перевірки безпеки та ліцензування майбутніх установок поділу та термоядерного синтезу, - інформує ДНТЦ ЯРБ. 

Нове будівництво