WENRA закликає уряди надати своїм ядерним регуляторам мандат та ресурси для оцінки безпеки SMR та AMR

21.04.2023
Все більше країн підтримують розробку SMR та AMR для задоволення своїх потреб у декарбонізованій енергетиці в контексті зміни клімату, при цьому зацікавлені сторони покладають великі надії на швидке завершення національних процесів ліцензування. Про те, як виправдати ці надії, йдеться у заяві WENRA щодо розвитку SMR та AMR, яку зроблено у квітні.
"Бізнес-моделі цих реакторів вимагають, щоб вони вироблялися у великій кількості копій з типовим дизайном, який можна ліцензувати в декількох країнах без значних змін. Як наслідок, постачальники, ліцензіати і деякі уряди заохочують регулюючі органи посилити гармонізацію своїх регуляторних вимог, спростити процеси ліцензування і сприяти взаємному визнанню перевірок безпеки, виконаних їхніми партнерами, щоб полегшити процес національного ліцензування цих конструкцій", - наголошується у документі.
Відтак, визнаючи очікування зацікавлених сторін, WENRA підкреслює ключову роль атомної промисловості у тому, щоб:
  • забезпечити достатню зрілість проектів реакторів, щоб обґрунтування проекту, подані до національних регулюючих органів, були повними, що уможливить ефективне застосування процесу регуляторної оцінки;
  • своєчасно надавати проектну документацію національним регулюючим органам для сприяння співробітництву у сфері регулювання;
  • проактивно отримувати всебічне розуміння національної нормативно-правової бази.
WENRA вважає, що вищезазначені очікування можна задовольнити, зберігаючи принцип національної відповідальності за безпеку, шляхом:
  • завчасної взаємодії з постачальниками та іншими зацікавленими сторонами для надання роз'яснень щодо регуляторних очікувань та сприяння ефективним регуляторним процесам
  • співпраці у проведенні спільних оцінок проектів SMR і AMR, де це доречно;
  • розробки процесів, що дозволяють отримати вигоду з регуляторних оцінок, раніше виконаних іншими національними регуляторними органами.
Такі процеси, на думку Асоціації західноєвропейських регуляторів, з якою тісно співпрацює Україна, повинні дозволити кожному національному регулюючому органу отримати розуміння прийнятності обґрунтування безпеки станції і, у відповідних випадках, обґрунтованості оцінки, вже виконаної його колегами. Зокрема, оцінка специфічних для майданчика аспектів проектів залишатиметься відповідальністю національного регулюючого органу.

Члени WENRA підтвердили свою готовність сприяти взаємному співробітництву з оцінки безпеки проектів реакторів у цьому напрямку. І з цією метою вони закликають уряди своїх країн надати регулюючим органам, у разі необхідності, відповідний мандат і достатні ресурси. 

Нове будівництво