На Рівненській АЕС СНВО "Імпульс" модифікувало пристрої реєстрації та відображення апаратури контролю нейтронного потоку

11.10.2022
Модифіковані пристрої реєстрації та відображення введені у промислову експлуатацію у складі АКНП-І енергоблока №3 РАЕС. Про це повідомляє СНВО "Імпульс" на своєму сайті.
Метою модернізації є підвищення безпеки експлуатації реакторної установки за рахунок заміни пристроїв, що відпрацювали свій ресурс у складі АКНП-І, на сучасні - АКНП-ІФ.
Цьому передували приймальні випробування пристроїв реєстрації та відображення, призначених для модернізації апаратури контролю нейтронного потоку АКНП-І резервного щита управління, які на майданчику РАЕС провела комісія з представників замовника, Держатомрегулювання та СНВО "Імпульс".
Випробування проведено під час роботи реакторної установки на повній потужності. Результати випробувань, як повідомляє підприємство, підтвердили відповідність повноти та якості реалізації функцій вимогам технічного завдання та нормативним документам.
Апаратура контролю нейтронного потоку АКНП-ІФ входить до складу системи управління та захисту (СУЗ) енергоблоків АЕС. Переваги апаратури контролю нейтронного потоку виробництва "Імпульс" – це, зокрема, висока точність завдяки застосуванню високочутливих борних та гелієвих датчиків нейтронів; інтеграція системи контролю навантаження палива; відсутність впливу залишкових показань пристроїв детектування після роботи на потужності завдяки використанню флуктуаційного режиму іонізаційної камери; можливість оперативного тарування показань потужності на БЩУ з автоматичним перерахуванням коефіцієнтів тарування; висока відмовостійкість системи завдяки застосуванню резервованих технічних засобів та диверсного програмного забезпечення.

Модернізована АКНП-ІФ працює на усіх українських енергоблоках та енергоблоці №2 Вірменської АЕС. 

Компанії