ДНТЦ ЯРБ представив на семінарі МАГАТЕ досвід впровадження ризик-інформованих підходів на АЕС України

21.09.2022
ДНТЦ ЯРБ взяв участь у регіональному семінарі МАГАТЕ з інтегрованого ризик-інформованого прийняття рішень, який відбувся у вересні у Празі. Це – привід згадати історію впровадження ризик-інформованого підходу до керування АЕС в Україні. Його впровадження на усіх енергоблоках дозволить оптимізувати ремонтні кампанії та виробити додатково понад 8 млрд кВт-год на рік, що дорівнює роботі одного блока-мільйонника.
Мета семінару полягала у обговоренні та обміні з учасниками національним досвідом та підходами у сфері інтегрованого ризик-інформованого прийняття рішень (IRIDM). Як повідомив ДНТЦ ЯРБ, особливу увагу було приділено існуючому досвіду та передовій практиці щодо застосування імовірнісної оцінки безпеки (PSA). Обговорювалося також, як результати PSA можуть доповнювати інші аспекти, зокрема результати детерміністичної оцінки, для прийняття рішень на різних етапах експлуатації ядерної установки та регулюючої діяльності (наприклад, проєктування, експлуатація, ліцензування, регуляторний нагляд).
У ході зустрічі представники МАГАТЕ та країн США, Канади, Хорватії представили загальну інформацію про ризик-інформовані підходи та різноманітний досвід їх застосування, наприклад, для експлуатаційного неруйнівного контролю металу обладнання та трубопроводів (Risk-informed in-service inspections), для проведення регулюючих інспекцій (Risk-informed regulatory inspections), для планування технічного обслуговування та ремонтів (Risk-informed test and maintenance), для оцінки допустимої тривалості недоступності елементів систем (Risk informed technical specifications), для оцінки оптимального періоду технічного обслуговування (Risk-informed surveillance test intervals) тощо.
Впровадження інструменту ризик-інформованого керування конфігурацією АЕС дозволяє експлуатуючій організації обґрунтувати можливість проведення ремонту систем, важливих для безпеки, що виконуються в плановому попереджувальному ремонті, при роботі енергоблоку АЕС на номінальному рівні потужності, що у свою чергу дозволяє скоротити тривалість ППР та, відповідно, підвищити коефіцієнт використання встановленої потужності енергоблоку.
Досвід України у цьому напрямі сягає листопада 2001 року, коли Колегія Державної інспекції ядерного регулювання України (Держатомрегулювання) прийняла Рішення про використання оцінки ризику при обґрунтуванні безпеки ядерних установок. На виконання Рішення Колегії було розроблено галузеву Програму з впровадження ризик-інформованих підходів у регулюючій діяльності та експлуатації АЕС України. Програма затверджена Держатомрегулювання та НАЕК "Енергоатом" у 2003 році, у 2006 році оновлена та переглянута в 2020 році.
У 2017 році розроблено та погоджено нормативний документ НП 306.2.217-2017 "Вимоги до ризик-інформованого прийняття рішень з безпеки атомних станцій", який встановлює мету, принципи, критерії та порядок впровадження ризик-інформованого прийняття рішень з безпеки атомних станцій.
За сприяння технічної та фінансової підтримки Міністерства енергетики США із залученням Аргонської національної лабораторії в Україні завершено пілотний проєкт на 2-му енергоблоці ВП ЗАЕС з оптимізації технічного обслуговування і ремонту (ТОіР) систем, важливих для безпеки, на основі ризик-інформованого управління конфігурацією АЕС. Проєкт реалізовувався із 2017 року.
На першому з етапів реалізації проєкту ДНТЦ ЯРБ, як організація технічної підтримки регулюючого органу, був залучений до проведення порівняльного аналізу нормативної бази України та США щодо впровадження інтегрованого ризик-інформованого прийняття рішень. За результатами такого аналізу було сформовано перелік нормативних документів України, які потребують розширення їх вимог для покриття ризик-інформованої діяльності. Наразі проходять роботи з розробки відповідних регулюючих керівництв та вимог до ТОіР.
Пілотний проєкт реалізовувався у декілька етапів відповідно до вимог НП.306.2.106-2005 "Вимоги до проведення модифікацій ядерних установок та порядку оцінки їх безпеки". Всі розроблені матеріали обґрунтування безпеки проєкту для введення у дослідну експлуатацію пройшли держану експертизу ЯРБ та погоджені Держатомрегулюванням. У ході позапланової цільової інспекційної перевірки, яка проводилась Держатомрегулюванням із залученням ДНТЦ ЯРБ на майданчику ВП ЗАЕС, було відзначено, що проєкт реалізований без порушень вимог норм та правил з ЯРБ, а критичних зауважень, що ставлять під сумнів можливість дослідної експлуатації ризик-інформованих підходів для оптимізації ТОіР виявлено не було. Виявлені незначні зауваження було усунуто у встановлені терміни, - повідомив ДНТЦ ЯРБ.
Відтак 11 січня 2021 року Державною інспекцією ядерного регулювання України погоджено технічне рішення "Про введення в дослідну експлуатацію ризик-інформованого керування конфігурацією АЕС з метою підвищення безпеки та оптимізації технічного обслуговування та ремонту систем, важливих для безпеки" разом із відповідною програмою дослідної експлуатації, а також тимчасовими змінами до технологічного регламенту безпечної експлуатації енергоблоку №2 ЗАЕС та змінами до типових регламентів технічного обслуговування та ремонтів енергоблоків АЕС.
Розповсюдження проєкту на всі енергоблоки України дасть можливість виробити додатково понад 8 млрд кВт-год, що дорівнює роботі одного блока-мільйонника.

За матеріалами ДНТЦ ЯРБ, ДІЯРУ, НАЕК "Енергоатом" 

АЕС