Південноукраїнська АЕС готується до продовження ресурсу енергоблока №2

01.07.2022
Південноукраїнська АЕС оголосила тендер на оновлення бази технічних елементів Імовірнісного аналізу безпеки та розробку звіту з періодичної переоцінки безпеки для енергоблока №2. Також підрядник має сформувати звіти за факторами безпеки 6 «Імовірнісний аналіз безпеки» та 7 «Аналіз внутрішніх та зовнішніх впливів».
Мета робіт:
  • визначення відповідності поточного рівня безпеки енергоблоку №2 ПАЕС нормам, правилам та стандартам з ЯРБ, проектній та експлуатаційній документації, звіту з аналізу безпеки енергоблоку;
  • визначення достатності та ефективності існуючих умов, що забезпечують підтримання належного рівня безпеки енергоблоку АС в період до проведення наступної ППБ;
  • визначення переліку та термінів впровадження заходів з підвищення безпеки енергоблоку, що необхідні для усунення або послаблення недоліків у разі їх виявлення за результатами проведених аналізів безпеки.
Імовірнісна модель повинна бути розроблена у RiskSpectrum PSA версії 1.1.4 (Rsat v.3.2.0.7). Аналіз результатів імовірнісних оцінок повинен включати виявлення недоліків проекту енергоблоку і експлуатаційної практики, внесок різних факторів в імовірність важких аварій, кількісні показники імовірності ЧПАЗ/ЧПП і ЧГАВ.
Очікувана вартість закупівлі складає 4 млн 9,9 тис грн без ПДВ, подання пропозицій передбачено до 29 липня.
Також ПАЕС замовляє послуги з кваліфікації обладнання енергоблоку №2 ПАЕС на «жорсткі» умови навколишнього середовища. Переможець тендеру має надати документи, що підтверджують працездатність обладнання в «жорстких» умовах навколишнього середовища, рекомендації щодо збереження рівня кваліфікації, а для обладнання кваліфікація якого не встановлена — перелік компенсуючих заходів для підвищення рівня кваліфікації. Крм того має розробити документ на підтвердження, що обладнання енергоблоку №2  ПАЕС впродовж всього часу експлуатації здатне виконувати проектні функції безпеки в «жорстких» умовах оточуючого середовища та/або при сейсмічних впливах з урахуванням деградації в наслідок старіння.
Очікувана вартість закупівлі складає 1 млн 27 тис. грн, а подання пропозицій теж передбачено до 29 липня.
Нагадаємо, що реакторна установка енергоблоку №2 ПАЕС, термін експлуатації якого продовжено у грудні 2015 року, належить до малої серії В-338.

АЕС