РАЕС переводить моделі ІАБ для усіх енергоблоків на формат RiskSpectrum

13.01.2022
На енергоблоках №№3, 4 Рівненської АЕС тривають роботи з переведення моделей імовірнісного аналізу безпеки (ІАБ) з коду SAPHIRE у формат розрахункового коду RiskSpectrum. Як зазначає прес-центр РАЕС, це сприятиме підвищенню економічних показників без зниження рівня безпеки, оптимальному плануванню ремонтних робіт та, як результат, збільшенню коефіцієнта використання встановленої потужності.
Перехід на RiskSpectrum є першим кроком у реалізації проєкту впровадження ризик-монітору– програмно-технічного комплексу, який дозволить розраховувати в режимі реального часу існуючий рівень ризику та прогнозувати рівні ризику при різних конфігураціях обладнання та експлуатаційних станах енергоблоку. Ризик-монітор дозволяє оптимізувати експлуатацію енергоблоків завдяки зосередженню ресурсів на домінуючих за впливом на безпеку факторах, спорудах, системах і елементах АЕС, а реалізація проєкту дозволить підвищити коефіцієнт використання встановленої потужності в масштабах всієї вітчизняної атомної генерації.
Використання кодів RiskSpectrum обумовлено використанням у ризик-моніторі програмного забезпечення RiskWatcher, яке дозволить отримувати інформацію щодо поточного рівня ризику на основі поточного стану обладнання та систем енергоблоку, а також миттєво оцінювати вплив на безпеку ухвалених рішень.
Такий пілотний проєкт з оптимізації технічного обслуговування і ремонтних робіт на основі ризик-інформованого управління конфігурацією АЕС на основі програмного забезпечення RiskWatcher було реалізовано спільно з Департаментом енергетики США на енергоблоці №2 ЗАЕС. Мета проєкту, який до кінця 2021 року знаходився на стадії дослідної експлуатації, новий рівень безпеки та обґрунтування можливості ремонту важливих для безпеки систем під час роботи енергоблока на потужності, що забезпечує скорочення термінів планово-попереджувальних ремонтів. Після розробки регулятором нових та внесення необхідних змін до існуючих нормативних галузевих документів усі українські АЕС зможуть використовувати ризик-монітор.
Співвиконавцями пілотного проєкту, профінансованого урядом США в рамках технічної допомоги, були українські Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки, ВП «Атомремонтсервіс» та ТОВ «НТ-Інжиніринґ». З американського боку керівництво проєктом забезпечили фахівці Аргонської національної лабораторії. Загальний об’єм фінансування проєкту становив 1,9 млн доларів США.
За словами керівника проєкту, співробітника Аргонської національної лабораторії Ігора Боднара, впровадження ризик-монітора на всіх реакторах ВВЕР-1000 збільшить обсяг виробництва електроенергії на еквівалент потужності одного реактора ВВЕР-1000.
Аналогічний проєкт впровадження ризик-монітору за підтримки Аргонської національної лабораторії та Департаменту енергетики США буде виконано і на реакторах типу ВВЕР-440 РАЕС на енергоблоках №№1, 2.
Як відомо, РАЕС почала проєкт з переведення своїх ВВЕР-1000 з американського коду SAPHIRE (Idaho National Laboratory), який використовується для ймовірністного аналізу безпеки (ІАБ) з 90-тих років, на шведський код RiskSpectrum (Lloyds Register Consulting) у 2020 році, коли отримала ліцензію на дві копії розрахункового коду RiskSpectrum. Влітку 2021 року з третьої спроби (через оскарження з боку КІЕП) було проведено закупівлю послуги «Переробка імовірнісних аналізів безпеки повного спектра вихідних подій для всіх експлуатаційних станів реакторної установки та басейну витримки енергоблоків №№ 3,4 ВП РАЕС з формату розрахункового коду SAPHIRE у формат розрахункового коду RiskSpectrum з урахуванням поточного стану енергоблоків». Очікувана вартість закупівлі становила 6 млн грн, переможцем було визнано ТОВ «Енергориск» із ціною 1,5 млн грн.

Довідково: RiskSpectrum - це сучасне програмне забезпечення для аналізу надійності та безпеки складних технологічних систем. RiskSpectrum призначене для оцінки ризиків із використанням дерев відмов (ДВ) і дерев подій (ДП) та використовується на більш ніж 50% АЕС у світі (на 6 українських енергоблоках). RiskSpectrum має ергономічний інтерфейс при моделюванні аварійних послідовностей для оцінки повного спектру вихідних подій та їх впливу на безпеку енергоблока, починаючи від базових ДВ до розширених ДВ, інтеграції ДП у зв’язуючі, з урахуванням граничних умов та відмов із загальних причин. Програмне забезпечення RiskSpectrum складається з окремих модулів FMEA, RiskSpectrum PSA, R-DAT. На відміну від SAPHIRE вбудовані можливості для аналізу невизначеностей в кодах RiskSpectrum окрім метода Монте-Карло містять метод Латинського гіперкубу. (Джерело інформації – кандидатська дисертація «Методи оцінювання невизначеностей для підвищення адекватності імовірнісного аналізу безпеки об’єктів атомної енергетики» директора ВП «Центр «ІНТЕНСА» ДНТЦ ЯРБ Олексія Дибача).   

АЕС