МАГАТЕ ініціює новий проєкт для аналізу фізики дослідницьких реакторів

10.01.2022
МАГАТЕ запускає новий Проєкт скоординованих досліджень (ПСД) з розробки вдосконалених методологій розрахунків для аналізу фізики реакторів. Проєкт під назвою «Розробка методологій пов'язаних нейтронних та термогідравлічних розрахунків для дослідницьких реакторів, включаючи аналіз та облік невизначеностей», буде реалізовуватись протягом 4 років.
ПСД спрямований на розширення знань та досвіду для покращення проєктування, експлуатації, використання та безпеки дослідницьких реакторів, які потребують постійного вдосконалення розрахункових методів аналізу фізики реакторів. Це особливо актуально у світлі суворіших вимог безпеки, необхідності підвищення ступеня використання та виходячи з вищої питомої потужності як в існуючих, так і в нових конструкціях реакторів. Ці тенденції призводять до необхідності точніших, достовірніших, мультифізичних підходів до проведення аналізу дослідницьких реакторів. Вимоги дедалі більше наближаються до обчислювальних методів та інструментів, які історично використовувалися під час моделювання ядерних енергетичних реакторів.
У новому ПСД буде розглянуто дві основні галузі моделювання дослідницьких реакторів. По-перше, використання пов'язаних схем нейтронно-фізичного та теплогідравлічного аналізу як для стаціонарного, так і для перехідного режимів, а по-друге – використання оцінок невизначеності та чутливості. Метою ПСД є оцінка, впровадження та стимулювання розробки обчислювальних методів та інструментів для аналізу фізики реакторів.
Пропонується прогресивний та синергетичний двоетапний підхід, що включає як обчислювальні (для перевірки та оцінки методології), так і експериментальні (для перевірки) контрольні показники. Це дозволяє розділити етапи аналізу для виконання пов'язаних розрахунків та поширення невизначеності, а потім інтегрувати їх у метод найкращої оцінки плюс невизначеність (BEPU - Best-Estimate Plus Uncertainty).
Отримані результати, прикладні підходи та сформульовані висновки нададуть найсучасніші інструменти, доступні для аналізу дослідницьких реакторів.
Конкретні цілі дослідження:
  • стимулювати розробку та доступність покращених методологій розрахунку;
  • створити базу даних по сполученій нейтронно-тепловій гідравліці та еталонних показниках дослідного реактора BEPU;
  • виконати порівняльні дослідження нейтронної фізики/теплогідравліки та BEPU та підготувати вичерпний звіт за результатами цих порівняльних досліджень;
  • розробити керівні вказівки щодо об'єднання нейтронно-фізичних та теплогідравлічних методологій, а також щодо оцінки невизначеності параметрів та застосування BEPU для аналізу дослідницьких реакторів.

Додаткова інформація щодо участі у проекті за посиланням

Компанії