Нова концепція Державної цільової економічної програми розвитку атомно-промислового комплексу: ті ж показники, але без власного ядерного палива

30.12.2021

 Державна цільова економічна програма розвитку атомно-промислового комплексу на період до 2026 року, концепція якої затверджена Кабінетом Міністрів України на засіданні 29 грудня, потребує фінансування в загальному обсязі 9 млрд 92 млн грн у цінах 2021 року. Такі обсяги фінансування держпрограми вказані у тексті її концепції, який є у розпорядженні Infoatom. У документі зазначається, що концепція держпрограми розроблена для забезпечення фінансування розвитку урановидобувного та уранопереробного державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» з метою збільшення виробництва уранового оксидного концентрату для повного забезпечення потреб вітчизняної атомної енергетики. 

Концепція держпрограми передбачає, що для здійснення її заходів необхідне фінансування за рахунок коштів державного бюджету - 8 млрд 42 млн грн і власних коштів Державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» та інших джерел, не заборонених законодавством, – 1 млрд 50 млн грн.
Водночас, під час представлення концепції на розгляд Уряду, міністр енергетики Герман Галущенко зазначив: «Є пропозиція до пункту 5.8 з одноденним доопрацюванням з метою урахування зауважень Міністерства фінансів». (У порядку денному засідання Кабміну 29 грудня під пунктом 5.8 було вказано питання схвалення Концепції Державної цільової економічної програми розвитку атомно-промислового комплексу на період до 2026 року).
У концепції програми зазначено, що українські АЕС щороку використовують свіже ядерне паливо у кількості, яка в перерахунку на обсяг урану, необхідного для його виготовлення, еквівалентна 2,2-2,4 тис. тонн урану. «Державне підприємство НАЕК «Енергоатом» як оператор діючих АЕС України закуповує ядерне паливо в іноземних постачальників і лише частково забезпечує його виробництво за рахунок вітчизняного урану», - повідомляється в документі.
Його автори підкреслюють, що ДП «СхідГЗК» є єдиним в Україні підприємством, яке здійснює видобуток та переробку уранових руд та забезпечує виробництво урану в обсязі до 40% потреб вітчизняних АЕС.
У документі також повідомляється, що у період з січня 2005 року по березень 2021 року індикатори цін на уран у довгостроковому сегменті ринку коливалися від 67,59 до 246,98 USD/кгU у вигляді U3O8, з різким коливанням цін у різні періоди (2007, 2011, 2013, 2016, 2020).
Серед найбільш проблемних питань урановидобувної галузі України наведені очікувані строки виведення з експлуатації через вичерпання запасів урану діючих уранових шахт, які входять до складу СхідГЗК. Зокрема, очікується, що Смолінська шахта буде виведена з експлуатації у 2023 році, а Інгульська шахта у 2028 році.  
Спираючись на наведені дані, а також на наявність в Україні розвіданих уранових родовищ (Апрельське родовище), автори концепції роблять висновок про необхідність та наявність передумов для розвитку вітчизняної галузі видобування та переробки уранових руд.
Концепція програми, зокрема, передбачає виконання наступних заходів:
·         підвищення ефективності переробки уранових руд та виробництва урану завдяки реконструкції гідрометалургійного заводу та сірчанокислотного цеху;
·         збільшення ємності хвостосховища в балці «Щербаківська» для безпечного розміщення та зберігання відходів переробки уранових руд;
·         підвищення логістичної ефективності транспортування уранових руд на переробний комплекс шляхом будівництва залізничної колії між Новокостянтинівським родовищем та залізничною станцією «Плетений Ташлик»;
·         забезпечення функціонування цирконієвого виробництва, що передбачає технічне переоснащення та створення потужностей для виробництва діоксиду цирконію в обсязі 320 тонн на рік та початок випуску цієї продукції: 10 тонн та 100 тонн діоксиду цирконію у 2025 та 2026 роках, відповідно.
Заходи програми мають забезпечити збільшення обсягів виробництва урану та зниження витрат на його виробництво за рахунок освоєння Новокостянтинівського та Апрельського родовищ з будівництвом нових уранових об’єктів протягом 2023-2025 років та їх введенням в експлуатацію у 2026 році.
Крім того у програмі є пункт, який передбачає розробку вихідних даних, виконання техніко-економічного обґрунтування організації в Україні виробництва цирконієвої губки, виробництва ядерного палива, проведення проєктно-вишукувальних робіт та експертиз проектів.
Також планується організація співпраці з інтеграції виробленого в Україні діоксиду цирконію у виробництво цирконієвих сплавів і цирконієвого прокату у іноземних виробників ядерного палива ля атомних електростанцій України.
Серед очікуваних результатів виконання програми вказано збільшення виробництва урану у 2026 році до 1 тис. 265 тон., тоді як на 2023 рік виробництво прогнозується на рівні 995 тон.    
Концепцію держпрограми розроблено на виконання рішення РНБО від 29 січня 2021 року «Про заходи з нейтралізації загрози у сфері атомної енергетики і промисловості».
Цікаво зазначити, що попередня Концепція Державної цільової економічної програми розвитку атомно-промислового комплексу на період до 2020 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2016 р. № 943-р, передбачала окрім розвитку уранового та цирконієвого виробництва ще й організацію виробництва тепловидільних збірок. Очікувані результати виконання Програми складали 2480 т. концентрату природного урану на 2020 рік, 250 т цирконієвої губки та  630 ТВЗ на рік. Загальні витрати передбачали 6,342 млрд грн на уран, 660,9 млн грн на цирконій, 309,4 млн грн – наукова підтримка та підготовка кадрів. З Держбюджету витрати планувалися лише на наукову підтримку, все інше - власні кошти, залучені інвестиції та «інші джерела».  
План заходів щодо реалізації вказаної Концепції до 2020 року було схвалено лише 27 грудня 2017 року, а саму програму розвитку атомно-промислового комплексу на період до 2020 року, яка мала бути затверджена спочатку у першому, а потім у четвертому кварталі 2018 року, так і не було затверджено. Натомість у квітні 2019 року Міністерством енергетики було оприлюднено Проєкт Державної цільової економічної програми розвитку атомно-промислового комплексу на період до 2024 року вже у розмірі понад 11 млрд грн (теж із створенням власного виробництва ТВЗ), який теж, втім, так і не було затверджено.
Також звертає увагу, що у прийнятій вчора Концепції до 2026 року більш розгорнуто – з цільовими показниками за заходами та за роками – виписано очікувані результати, при цьому організація виробництва ТВЗ згадується лише у тексті, без конкретних обсягів та показників.
Петро Черних, InfoAtom
 

Уран і паливо