РАЕС взяла участь в онлайн-місії підтримки ВАО АЕС

02.11.2021
Рівненська АЕС взяла участь в онлайн-місії підтримки Всесвітньої асоціації організацій, що експлуатують АЕС (ВАО АЕС) за темою: «Аналіз стану обладнання, визначення проблем та їхнє вирішення».  Як повідомляється на сайті станції, місія відбулась наприкінці жовтня.
Заступник головного інженера РАЕС з технології та інжинірингу В’ячеслав Стоянов ознайомив учасників місії з досвідом електростанції із вдосконалення процесу управління інформацією щодо конфігурації обладнання. Запроваджена на РАЕС у 2017 році автоматизована система інформування про конфігурацію обладнання станції, яка у 2020 році вдосконалена та перейменована на ПЕК (Поточний Експлуатаційний Контроль), дозволяє здійснювати моніторинг обладнання та своєчасно виявляти невідповідності у роботі обладнання та систем.
Серед питань, що розглядалися учасниками місії, цікавим для РАЕС був досвід впровадження інтерактивних аварійних процедур (СІПО – система інформаційної підтримки оператора); моделювання процесів в активній зоні реактора, значно швидшого за реальні події, для завдань прогнозування та з метою інформаційної підтримки оператора; аналізу ризику виникнення помилки оператора (людський фактор) через велике психоемоційне перенавантаження; моделі віртуального оператора для аналізу та надання оптимальних рішень оператору та для попередження виникнення взаємовиключних процесів.

Обмін досвідом є дієвим інструментом заходів ВАО АЕС для удосконалення роботи з персоналом та підвищення рівня безпеки. 

АЕС