Уряд України має намір звернутися до Агентства ОЕСР з ядерної енергії

11.10.2021
На засіданні Кабінету Міністрів 6 жовтня уряд прийняв розпорядження «Про схвалення проєкту листа Уряду України до Агентства (з ядерної енергії - InfoAtom) Організації економічного співробітництва і розвитку з ядерної енергетики про участь в роботі органів Агентства як запрошеної сторони». Про це повідомила Служба Міністра Кабінету Міністрів України.
«Ядерна енергетика є істотним чинником енергетичної безпеки України, забезпечує левову частку виробництва електроенергії в країні. Співпраця з профільними міжнародними організаціями сприяє поширенню кращих практик у галузі, зокрема Агентство ОЕСР з ядерної енергетики допомагає країнам-членам у розвитку наукової, технологічної та юридичної основи для безпечного використання ядерної енергії у мирних цілях. Агентство надає професійну оцінку і формує спільну позицію країн-членів з ключових питань роботи організації, робить внесок у прийняття урядових рішень щодо ядерно-енергетичної політики і проводить широкі дослідження у сферах енергетики та сталого розвитку низьковуглецевої економіки», - зазначив міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов.
Міністерство енергетики України в контексті розвитку співробітництва в сфері ядерної енергетики висловило бажання приєднатися в якості запрошеної сторони до роботи ряду органів Агентства, зокрема до: Комітету з питань безпеки ядерних установок, Комітету з управління радіоактивними відходами, Комітету з питань виведення ядерних установок з експлуатації та управління їх спадщиною, Комітету з питань ядерного права, Комітету з питань технічних і економічних досліджень з розвитку ядерної енергетики і життєвого циклу ядерного палива.
Статус запрошеної сторони не вимагає додаткових фінансових внесків і є вигідною формою підвищення кваліфікації фахівців Міністерства енергетики та інших органів влади в ядерній сфері, дослідження тенденцій в актуальній для України сфері для формування і реалізації кращої енергетичної політики, зазначається в повідомленні.
Прийняття розпорядження Кабінету Міністрів України необхідно для затвердження проєкту листа Уряду України до Агентства Організації економічного співробітництва і розвитку з ядерної енергетики про участь в роботі органів Агентства як запрошеної сторони.
Організація економічного співробітництва та розвитку (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) - міжнародна економічна організація розвинених країн, що визнають принципи представницької демократії та вільної ринкової економіки. Створена в 1948 році під назвою Організація європейського економічного співробітництва для координації проектів економічної реконструкції Європи в рамках плану Маршалла. Генеральний директор – Вільям Магвуд IV.
Агентство з ядерної енергії (АЯЕ, NEA/OECD) є міжурядовим агентством при Організації економічного співробітництва і розвитку. Наразі до АЯЕ входить 31 країна, де сумарно розташовано близько 85% від наявних в світі встановлених потужностей АЕС. Ядерна енергія складає майже чверть виробітку електроенергії в країнах-членах АЯЕ. Агентство співпрацює з МАГАТЕ і Європейською комісією в Брюсселі, а також координує дії з Міжнародним енергетичним агентством (МЕА).
Співробітництво між Україною та ОЕСР започатковано у 1997 році після підписання Кабінетом Міністрів України та ОЕСР Угоди щодо привілеїв, імунітетів та пільг, які надаються ОЕСР на території України. Угоду було ратифіковано Верховною Радою України у липні 1999 року.
Механізмом координації співробітництва з ОЕСР з 2003 року є Координаційна рада у зв’язках з ОЕСР. Координаційна Рада є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України. Головою Координаційної Ради є Міністр економіки України.

Представники України беруть участь у заходах, що проводяться ОЕСР для країн, що не є членами цієї організації. На сьогодні Україна тісно співпрацює з ОЕСР в статусі асоційованого члена в рамках, зокрема Комітету сталі, Комітету інвестицій (асоційований член лише під час сесій, що стосуються Декларації ОЕСР про міжнародні інвестиції), Робочої групи з питань відповідальної бізнес-поведінки, інклюзивного механізму щодо розмивання податкової бази та виведення прибутку з-під оподаткування (BEPS); Круглого столу з питань свободи інвестування. Також Україна є учасником та членом низки груп, програм та мереж ОЕСР. 

АЕС