Здійснено фізичний пуск ядерної підкритичної установки «Джерело нейтронів»

10.10.2021
Після отримання дозволу Держатомрегулювання здійснено фізичний пуск дослідницької ядерної установки «Джерело нейтронів, засноване на підкритичній збірці, що керується лінійним прискорювачем електронів». В рамках виконання узгодженої Держатомрегулювання України програми фізичного пуску установки було завантажено 37 ТВС ядерного палива в активну зону ядерної підкритичної установки і проведені відповідні вимірювання її нейтронно-фізичних характеристик. Про це повідомило Відділення ядерної фізики та енергетики НАН України.
В цілі роботи нової установки входять, зокрема, створення експериментальної бази для нейтронозахватної терапії, виробництво радіоізотопів для проведення діагнозу і терапії різних захворювань, створення експериментальної бази для нейтронно-фізичних досліджень в галузі фундаментальної та прикладної ядерної фізики та енергетики.
Дослідницька ядерна установка «Джерело нейтронів, засноване на підкритичній збірці, що керується лінійним прискорювачем електронів» (ДЯУ) призначена для отримання нейтронів і використання їх в фундаментальних і прикладних дослідженнях, а також для навчання і підготовки фахівців для атомно-енергетичної промисловості України.
Наразі Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України реалізує заходи, пов'язані з підготовкою до отримання окремого дозволу Держатомрегулювання України на етапі дослідно-промислової експлуатації установки.
У ДЯУ отримання інтенсивного потоку нейтронів засноване на принципі розмноження первинних фотонейтронів в середовищі з подільного матеріалу. Геометрія середовища і маса подільного матеріалу обрані таким чином, щоб ефективний коефіцієнт розмноження нейтронів keff при будь-яких початкових подіях залишався менше 1 (keff <1), тобто розмножувальним середовищем є підкритична збірка (ПКЗ). Таке рішення гарантує ядерну безпеку ДЯУ. У цьому полягає принципова відмінність ДЯУ від дослідницьких ядерних реакторів, які працюють в режимі самопідтримуючої ланцюгової реакції поділу ядер актинідів.
ДЯУ є абсолютно новий тип ядерної установки, в якій інтенсивність протікання ядерної реакції поділу ізотопу 235U в активній зоні управляється прискорювачем електронів. Міжнародна класифікація МАГАТЕ таких установок - ADS-системи (Accelerator Driven Systems). Ці системи є незалежним об'єктом досліджень, оскільки мають перспективу використання в безпечної ядерної енергетики майбутнього.
На джерелі нейтронів ННЦ ХФТІ передбачається вивчення низки проблем, характерних для ADS-систем. Зокрема, пов'язаних з кінетикою ядерного ділення урану, стимульованого пучками прискорених заряджених частинок, а також механізмами трансмутації довгоживучих радіотоксичних відходів сучасної ядерної енергетики.
Окремою експериментальною проблемою ADS-систем є введення пучків прискорених заряджених частинок з високою щільністю струму з вакуумного каналу транспортування в обсяг підкритичної збірки. Крім того, цікавими є експериментальні дослідження просторово-часових нейтронно-фізичних характеристик ADS-системи.
ДЯУ включає в себе: підкритичну збірку; нейтрон-виробляючу мішень; лінійний прискорювач електронів з каналом транспортування пучка електронів; джерело холодних нейтронів; експериментальні нейтронні канали для ядерно-фізичних досліджень; системи технічного забезпечення роботи ДЯУ в цілому.
Керує проектом д.ф.-м.н., академік НАН України, генеральний директор ННЦ ХФТІ Іван Матвійович Неклюдов.
Нагадаємо, що рішення про створення в Україні ІЯУ було прийнято в рамках Вашингтонського саміту, спільною заявою президентів України і США в квітні 2010 року і «Меморандумом про взаєморозуміння між Урядом України та Урядом США щодо співробітництва з питань ядерної безпеки», який підписано 26 вересня 2011 року.
На будівництво об'єкта американською стороною виділено понад 80 млн доларів як компенсацію за вивезення з України всіх запасів високозбагаченого урану.

У травні 2013 року Кабінет Міністрів України затвердив проект будівництва об'єкта. У липні ННЦ «ХФТІ» отримав дозвіл на виконання будівельних робіт від Державної архітектурно-будівельної інспекції України. А в жовтні 2013 року Держатомрегулювання видала ННЦ «ХФТІ» ліцензію на здійснення діяльності з будівництва та введення в експлуатацію «Джерела нейтронів». 

Нове будівництво