Держатомрегулювання інспектує Чорнобильску АЕС

13.09.2021
Комісія, у складі державних інспекторів Держатомрегулювання та представників ДП «ДНТЦ ЯРБ» перевірить наявність на ДСП «Чорнобильська АЕС» умов для безпечного провадження діяльності з переробки та зберігання радіоактивних відходів
13 вересня 2021 року розпочалась перевірка повноти і достовірності відомостей, що містяться у документах, доданих до заяв на отримання ліцензій на право провадження діяльності з переробки, зберігання радіоактивних відходів.
Також, у рамках інспекційного обстеження перевірятиметься стан готовності та дотримання вимог безпеки введення в експлуатацію Установки з вилучення твердих радіоактивних відходів і Заводу з переробки твердих радіоактивних відходів та експлуатації Тимчасового сховища твердих відходів ІІІ групи (високоактивних відходів), низько- і середньоактивних довгоіснуючих відходів, поводження з радіоактивними відходами під час здійснення заявленої діяльності, забезпечення аварійної готовності, функціонування системи радіаційного контролю та індивідуального дозиметричного контролю, підготовка, навчання, перевірка знань та забезпечення необхідним персоналом, система управління діяльністю.
Інспекційне обстеження триватиме до 17 вересня 2021 року.

РАВ і ВЯП