Випробувальний центр ДНТЦ ЯРБ готується брати участь в міжлабораторних порівняннях з ядерними криміналістами

11.06.2021

 «Випробувальний центр ДНТЦ ЯРБ» проходить процедуру засвідчення відповідності вимогам стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025: 2017 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій» в Національному агентстві з акредитації України. Як повідомляє ДНТЦ ЯРБ, одним з факторів підтвердження компетентності виконання вимірювань чи випробувань є участь в програмах перевірки професійного рівня - міжлабораторних порівняннях (МЛС). У зв'язку з відсутністю відповідних напрямків вимірювань чи випробувань у провайдерів, акредитованих на відповідність вимогам ДСТУ EN ISO/IEC 17043: 2017, «Випробувальний центр ДНТЦ ЯРБ» брав участь в міжлабораторних порівняннях з рядом лабораторій, які можуть виконувати такі роботи.

Зокрема, пройшли порівняння з відділом польових і лабораторних досліджень Державного спеціалізованого підприємства «Центральне підприємство по поводженню з радіоактивними відходами» (ДСП «ЦПОР») з шістьма видами вимірювань.
З випробувальною лабораторією Центру превентивної медицини Державного управління справами було проведено вимірювання потужності еквівалентної дози рентгенівського та гамма-випромінювання на робочих місцях персоналу.
З випробувальною лабораторією ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Королева перевірялися захисні властивості контейнерів для зберігання та захоронення РАВ, а з незалежною випробувальною лабораторією ТОВ «Науково-виробниче об'єднання «Атомкомплексприлад» проводилися, зокрема, вимірювання об'ємної активності гамма-випромінюючих радіонуклідів, визначення поверхневого нефіксованого радіоактивного забруднення, щільності потоку альфа- і бета-частинок, перевірка геометричних розмірів пакувальних комплектів для зберігання та захоронення РАВ і ідентифікація радіонуклідного складу закритого джерела іонізуючого випромінювання.
Найближчим часом планується провести міжлабораторні порівняння з випробувальною лабораторією ТОВ «Центр радіоекологічного моніторингу» щодо виконання вимірювання об'ємної активності Rn-222 в повітрі житлових приміщень.
Також до кінця поточного року фахівці «Випробувального центру ДНТЦ ЯРБ» будуть задіяні в міжлабораторних порівняннях з рядом акредитованих лабораторій, в тому числі з Лабораторією ядерної криміналістики Центру екологічних проблем атомної енергетики Інституту ядерних досліджень Національної академії наук України.

Компанії