VІ Міжнародна Конференція «Проблеми зняття з експлуатації об’єктів ядерної енергетики та відновлення навколишнього середовища» INUDECO 2021

20.05.2021
27-29 квітня у м. Славутич відбулась традиційна конференція INUDECO 2021. У зв'язку з ситуацією, що склалась через пандемію Covid-19, конференція була проведена у форматі онлайн. Тема цьогорічного заходу: «Проблеми зняття з експлуатації об’єктів ядерної енергетики та відновлення навколишнього середовища».
Матеріали конференції
Збірка матеріалів (англійською)
Презентація директора Інституту проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук України Анатолія Носовського.
Презентація директора ВП «Атомремонтсервіс» ДП «НАЕК «Енергоатом» Віталія Шикуна «20 років еволюції АРС». Відео-1 та відео-2 про деякі види ремонтних робіт, що виконує АРС.
Презентація директора Спільного Офісу Підтримки проектів Європейського Союзу з підтримки ядерної безпеки в Україні Девіда Корбета (англ). Звіт
Міжнародна панель з Українським ядерним товариством
Модератор – виконавчий секретар Українського ядерного товариства Данило Лавренов.
Презентація «Сучасний стан радіоактивно забруднених територій Чорнобильської зони відчуження та існуючі екологічні ризики» заступника директора з наукової роботи Інституту проблем безпеки АЕС НАН України Сергія Паскевича.
Презентація «Діяльність з перетворення об’єкта Укриття на екологічно безпечну систему» старшого наукового співробітника Інституту проблем безпеки АЕС НАН України Максима Савельєва
Секція № 1 «Від катастрофи до нового життя»
Модератор - Максим Шевчук, заступник голови Державного агентства з управління Зоною Відчуження
Importance of International Cooperation in Post-Accident Management after the Chornobyl Unit 4 Accident, Dr Norbert Molitor, Plejades GmbH – Independent Experts
Статус виконання робіт з дослідно-промислової експлуатації НБК, планування раннього демонтажу нестабільних конструкцій (англ), Кондратенко Сергій - заступник головного інженера по об'єкту «Укриття»  ДСП «ЧАЕС»
Досвід реабілітації зони відселення в префектурі Фукусіма на основі результатів радіоекологічних досліджень та його впровадження для Чорнобильської зони відчуження в рамках японсько-українського проєкту SATREPS, Насвіт Олег - Український центр екологічних і водних ресурсів
Поводження з відпрацьованим ядерним паливом на ДСП ЧАЕС. Сховище відпрацьованого ядерного палива сухого типу, Хоменко Денис, Грехов Максим - ДСП ЧАЕС
Ефективність застосування методів супутникового моніторингу для оцінки ушкодження рослинності внаслідок пожежі, Тищенко Ольга, Володимир Ландін, Цидик Ніна - ІПБ АЕС
Удосконалення способу опису радіоактивно забрудненої території з використанням методу можливих напрямків, Кряжич Ольга - Східноукраїнський НУ ім. Даля
Ukraine-UK Research: Developing Enhanced Radiation Detection And Robotic Systems For Nuclear Security, Site Decommissioning And Post Radiological Incident Response, Dr Peter Martin - Royal Academy of Engineering Research Fellow
Identification of fuel beds for solving the problem of spreading the front of forest fires in the Chernobyl exclusion zone based on the rothermel model, Лев Тетяна - ІПБ АЕС
Моделювання ландшафтних пожеж в Чорнобильській зоні відчуження на основі ГІС-технологій (англ),   Гавловська Любов, Кузьменко Юрій - ІПБ АЕС
Моделювання радіоактивного забруднення атмосфери під час лісових пожеж та пилової бурі у зоні відчудження в 2020 р. (англ), Талерко Микола - ІПБ АЕС
Прогнозна оцінка сукупних радіаційних впливів на довкілля радіаційно-небезпечних об’єктів Чорнобильської Зони Відчуження у короткостроковій та середньостроковій (до 2030 року) перспективі (англ), Деренговський Валерій - ІПБ АЕС
Особливості рівня, структури та динаміки захворюваності на злоякісні новоутворення постраждалих внаслідок аварії на ЧАЭС у віддалений після аварійний період (англ), Присяжнюк Анатолій - Національний Науковий Центр Радіаційної Медицини
Багаторічна динаміка значень швидкості осадження 90Sr за даними вимірювань в Києві та Чорнобилі після Чорнобильської аварії, Новіков Андрій - ІПБ АЕС
Секція № 2 «Атомна енергетика та нова генерація»
Модератор – Володимир Медінцов, ВП «Атомремонтсервіс»
Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР АЕС України (ЦСВЯП) (англ), Медінцов Володимир - ВП «Атомремонтсервіс»
Обстеження опроміненого ядерного палива за допомогою стенду інспекції і ремонту палива (СІРП), Соловйов Юрій - ВП «Атомремонтсервіс»
Ремонт ядерного палива в умовах АЕС за допомогою стенду інспекції і ремонту палива (СІРП) (англ), Кулик Євген - ВП «Атомремонтсервіс»
Дослідження та порівняльний аналіз конструкторськотехнологічних рішень з модернізації статорів ТГ типу ТВВ-1000-2У3 (англ), Братухін Іван - ВП «Атомремонтсервіс»
Перспективна система звільнення радіоактивних відходів від регулюючого контролю (англ), Казимиров Олександр - ТОВ НВП «Атомкомплексприлад»
Упаковка та захоронення сольового плаву АЕС України з реакторами ВВЕР у приповерхневих сховищах (англ), Ольховик Юрій - ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища» НАН України
Scene Data Fusion for Radiation Mapping at ChNPP, Jake Hecla - Department of Nuclear Engineering University of California, Berkeley
Відновлювальна енергетика, як шлях до сталого розвитку України, Шафаренко Юрій - заступник Голови Держенергоефективності
The concept of hybrid low-carbon energy, Володимир Бойко - Інститут економіки природокористування НАНУ
Новий погляд на атомний сектор України (англ), Войтів Микола - ГО «Управління нової генерації»
Інноваційні технології з підвищення екологічної безпеки атомного енергетичного комплексу (англ),  Черниш Єлізавета - Сумський державний університет
Досвід використання дистанційно-керованих роботів Brokk в атомній промисловості, Шепетовський Геннадій - Kibotec Engineering
Забезпечення радіаційної безпеки при застосуванні технології рециклінгу радіоактивно забрудненого металу з використанням ефекту самодезактивації (англ), Коверя Андрій - НТУ Дніпровська політехніка, Машиністов Віктор - Національна металургійна академія України
Оптимізація використання обчислювальних ресурсів розподіленою системою виявлення вторгнень на основі blockchain (англ), Бурмака Іван - ЧНТУ
Секція №3 «Чорнобильська АЕС та Об’єкт «Укриття»
Модератор - Віктор Кучинський, ДСП ЧАЕС
Дослідження факторів, які визначають безпечний стан об’єкта «Укриття» в період експлуатації Нового безпечного конфаймента (англ), Кондратьєв Сергій, Кутіна Ірина – ДНТЦ ЯРБ
Об’єкт «Укриття» як стійка і контрольована система (укр. та англ.), Кутузова Тетяна - ДІЯРУ
Лавоподібні паливовмісні матеріали НБК-ОУ. Чорна кераміка. Електронна мікроскопія (укр. та англ.), Габєлков Сергій - ІПБ АЕС
Сучасний стан неорганізованих скупчень радіоактивно забрудненої води в підреакторних приміщеннях об'єкту "Укриття", Одінцов Олексій - ІПБ АЕС
Дослідження стану полімерного покриття для пригнічення радіоактивних аерозолів в комплексі НБК-ОУ (англ), Павлюченко Микола - ІПБ АЕС
Неорганізований викид радіоактивних аерозолів через легку покрівлю об’єкта «Укриття» у 1998 – 2019 рр. (англ), Калиновський Олександр - ІПБ АЕС
Preliminary results on dry cutting for segmentation of non-homogeneous fcm at chnpp unit 4 with advanced laser, Dr. Andreas Wetzig
Methods and Components to Mitigate the Radioactive Aerosol Contamination Risks for the Chernobyl NSC,  Mr. Bernd Kratz, founder and managing director of Castalytics GmbH, a company specialized in A.I./M.L and pattern recognition in Big Data
Лабораторна установка для дослідження фізико-хімічних процесів в паровому просторі лавоподібних паливовмісних матеріалах (укр. та англ.), Зубко Олександр - ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища» НАН України
Ефективність систем контролю підкритичності на об'єкті "Укриття" (англ.), Дорошенко Анатолій, Муляр Дар'я - ІПБ АЕС
Radioactive contamination of the Chornobyl NPP Cooling Pond from the moment of the accident until today: Comparison of the simulation results with measurements, Роман Беженар - Інститут проблем математичних машин та систем НАН України
Investigation into and Comparative Analysis of Design and Engineering Solutions for Upgrade of Stators of Turbine Generators of the Type «ТВВ-1000-2У3»,  Іван Братухін, ВП «Атомремонтсервіс»

Імітаційне моделювання консолідованого руху автономних агентів (англ), Ярмілко Андрій, Нікітюк Владислав – Черкаський Національний університет ім. Богдана Хмельницького 

Зняття з експлуатації